ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 
.
.           องค์ความรู้เรื่องลองกอง
.
ปก
.
การผลิตลองกอง
.
การเตรียมความพร้อมของต้นลองกองหลังการเก็บเกี่ยว
.
การชักนำการออกดอกและส่งเสริมการพัฒนาช่อดอก
.
การจัดการส่งเสริมพัฒนาการของช่อดอก
.
โรคลองกอง และการป้องกันกำจัด
.
การป้องกันกำจัดแมลง และสัตว์ศัตรูลองกอง
.
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด
.
 
 
   
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th