ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 
 
 

 
 
 
  สถานที่ตั้ง :
 
          
ห้องสมุดสวพ.8 ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารส่วนประสานและบริหารนโยบาย เปิดบริการในวันและเวลาราชการ
 
  การจัดหมวดหมู่ :
 
          
ห้องสมุด สวพ.8 มีการจัดหมวดหมู่หสังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey) มีทรัพยากรสนเทศด้านพฤกษศาสตร์ทุกชนิด เน้นยางพารา เพื่อให้บุคลากรภายใน และบุคคลากรภายนอก สามารถใช้ทรัพยากรสนเทศของห้องสมุด สวพ.8 ได้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้นำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ร่วมกับการจัดเก็บทรัพยากรด้วย
 
  การให้บริการ :
 
          
 สำหรับบุคลากรของสวพ.8 และหน่วยงานในเครือข่าย สามารถยืมสารสนเทศ ครั้งละ 10 เล่ม/สัปดาห์

 สำหรับบุคลากรภายนอกสามารถใช้บริการได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษามาแสดงในการยืมเพื่อนำไปถ่ายเอกสาร และนำมาคืนภายในวันเดียวกัน
 
 
  ภายในห้องสมุด :
 
          
   ได้นำมาตรฐาน 5 ส. มาร่วมใช้ในการจัดทรัพยากรห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการของห้องสมุดได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
 
  คณะทำงาน :
 
   คุณปริยานุช  บูรณธรรม บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดยินดีให้บริการแก่ทุกท่าน ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อเสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0-7444-5905-6 ต่อ 124  
 
 
 
     
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.go.th, oard8s@yahoo.com, oard_8@hotmail.com