ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ปีงบประมาณ 2560
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
- รายละเอียดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (รายละเอียด)
- สรุปผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ  (รายละเอียด)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th,