ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ปีงบประมาณ 2554
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ จำนวน  ๑ รายการ (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาซื้อรถยนต์  จำนวน  ๑ รายการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์  จำนวน  ๑ รายการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อรถยนต์  จำนวน  ๑ รายการ  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  จำนวน  ๑ รายการ (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  จำนวน  ๑ รายการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  จำนวน  ๑ รายการ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  จำนวน  ๑ รายการ  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  ๑ รายการ (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  ๑ รายการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  ๑ รายการ   (รายละเอียด)
- เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา ข้อ 1.2 - 1.6 (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  ๑ รายการ  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ครั้งที่ ๒) (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ครั้งที่ ๒) (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ครั้งที่ ๒)   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ครั้งที่ ๒)  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถบัส) จำนวน ๒ คัน (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถบัส) จำนวน ๒ คัน (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถบัส) จำนวน ๒ คัน   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ(รถบัส) จำนวน ๒ คัน  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร  (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเขย่า Shaker   (รายละเอียด) 
- รายละเอียดสอบราคาซื้อเครื่องเขย่า (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาซื้อเครื่องเขย่า   (รายละเอียด)
 
 
   
 
 
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย ส่วนประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th,