ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ปีงบประมาณ 2556
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสร้างอุปกรณ์เครื่องต้นแบบอบแห้งพริกชีแบบท่ออุโมงค์หมุน (รายละเอียด )
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมสร้างอุปกรณ์เครื่องต้นแบบอบแห้งพริกชีแบบท่ออุโมงค์หมุน (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาสร้างอุปกรณ์เครื่องต้นแบบอบแห้งพริกชีแบบท่ออุโมงค์หมุน   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาสร้างอุปกรณ์เครื่องต้นแบบอบแห้งพริกชีแบบท่ออุโมงค์หมุน  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองขายทอดตลาดพัสดุชำรุด  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP พืช (28 มี.ค.56)  (รายละเอียด)
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP พืช   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP พืช  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP พืช (28 ก.พ.56)  (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP พืช (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP พืช   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาตรวจประเมินแปลง GAP พืช  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงพัสดุ จำนวน ๑ หลัง  (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงพัสดุ จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงพัสด จำนวน ๑ หลัง   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงพัสด จำนวน ๑ หลัง  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง  (รายละเอียด)
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง   (รายละเอียด)
- สรุปผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง  (รายละเอียด)
 
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
จัดทำโดย : ฝ่ายแผนงานและประสานนโยบาย กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th,