ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ปีงบประมาณ 2558
 
6. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ  (รายละเอียด )
- รายละเอียดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH-meter) จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียด)
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียด)
เครื่องกวนสารละลายโดยใช้แรงแม่เหล็ก จำนวน 4 เครื่อง (รายละเอียด)
ตู้อบลมร้อน (5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 300 องศาเซลเซียส) จำนวน 1ตู้ (รายละเอียด)
ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการ พร้อมชุดกำจัดไอกรด-ด่างสารเคมี จำนวน 1ตู้ (รายละเอียด)
เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 1เครื่อง (รายละเอียด)
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 6 KVA จำนวน 1เครื่อง (รายละเอียด)
- เอกสารสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียด)
- สรุปผลสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (รายละเอียด)
 
1. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจัดซื้อรถยนต์  (รายละเอียด)
- สรุปผลการสอบราคาซื้อรถยนต์   (รายละเอียด)
 
2. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด )
- รายละเอียดคุณลักษณะสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด )
- สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด )
 
3. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒๘ หลัง (รายละเอียด )
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ (รายละเอียด)
- สรุปผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ  (รายละเอียด)
 
4. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียด )
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียด)
- สรุปผลสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ หลัง  (รายละเอียด)
 
5. สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักราชการ จำนวน ๖ หลัง (รายละเอียด )
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักราชการ จำนวน ๖ หลัง (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักราชการ จำนวน ๖ หลัง (รายละเอียด)
- สรุปผลสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และบ้านพักราชการ จำนวน ๖ หลัง  (รายละเอียด)
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th,