ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด www.oard8.go.th   ขอขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม 

ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง

 
ปีงบประมาณ 2559
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน (รายละเอียด)
- สรุปผลสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  (รายละเอียด)
 
สำนักวิจัยและพัฒนการเกษตร เขตที่ 8 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร
- รายละเอียดสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด )
- เอกสารสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด)
- สรุปผลสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์  (รายละเอียด)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
จัดทำโดย : กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ติดต่อ : โทรศัพท์ 074-445-905-6  โทรสาร 074-445-907 Email : oard8@doa.in.th,